EN


   
Gastenboek
NL database       Flag

Laatste update:
May 05, 2014 - 11:29
( 43 sites )   

Valid HTML 4.01 Transitional


© 2005 - 2012
The Netherlands
 Hoofdscherm
Main
Sites menu
Het Sites menu toont alle sites die aangevinkt zijn in de Sites database (Options->Sites database).
De sites die NIET aangevinkt zijn, zijn te vinden onder 'More' in het Sites menu.

Op deze manier kunt u een lijst samenstellen met favoriete sites, terwijl de overige onder handbereik zijn via 'More'.

Door op een site te klikken, wordt de scanner afgestemd op het overeenkomstige data-kanaal.
Dit werkt uiteraard alleen als de scanner via RS232 aangestuurd kan worden


Filters menu
Via het Filters menu kunt u selecteren welke berichten wel op het scherm getoond worden, en welke niet.
Filter Set0 tot en met Set5 zijn vooraf bepaalde reeksen, waarbij Set0 de minste berichten toont, en Set5 de meeste.

Voor de ervaren gebruiker is er een Pro set. Via deze keuze heeft u de mogelijkheid om, per bericht, te selecteren of een bericht wel of niet getoond zal worden.

NOOT: sommige berichten, zoals GTC, MAINT, CLEAR, HEAD, of MOVE, worden altijd getoond, ongeacht de geselecteerde Filter set.

Adjacent

Als u de muis beweegt over de Adjacent sites lijst, dan ziet u de namen van de naburige sites, voor zover deze in de site database voorkomen.

Powered by PHP