EN


   
Gastenboek
NL database       Flag

Laatste update:
May 05, 2014 - 11:29
( 43 sites )   

Valid HTML 4.01 Transitional


© 2005 - 2012
The Netherlands
 Profielen
TrunkView gebruikt profielen om de tekst-labels en (afwijkende) bandplan kanalen op te slaan.

Een profiel is een simpel tekstbestand met extensie .tvp (TrunkView profiel) en wordt opgeslagen in de Profile folder.

Om een profiel aan te maken, kan de profiel editor gebruikt worden (Options | Profile editor...).
Klik New, voeg de labels en/of kanalen toe, en gebruik Save As om het profiel op te slaan.

New profile


Tekst-labels
Er kan een label gehangen worden aan een groeps-id of aan een individuele radio-eenheid.
Als een groepd-id gelabeled moet worden kan, het ident-veld leeg blijven.

[Alpha tags]
006=Luchthaven
006 2372=Marshaller Jansen
006 2409=Marshaller Pietersen
012=Busmaatschappij
012 7806=Chauffeus Veldman

Om systeem-idents (degene > 8100) te labelen moet het bestand 'system_idents.txt' gebruikt worden.
De systeem-idents vormen geen onderdeel van een profiel, daarom wordt dit bestand opgeslagen in de hoofdfolder van TrunkView.


Afwijkend bandplan
De kanaal/frequentie-paren kunnen in de matrix ingevoerd worden. Met de Tab- of Enter-toets wordt naar een volgend veld gesprongen.
Als extra velden benodigd zijn kan op 'Add channel' geklikt worden.

Voor een netwerk met een afwijkend bandplan is een profiel benodigd met tenminste één kanaal/frequentie-paar.
Als er tenminste één kanaal in de lijst voorkomt, zal TrunkView niet langer een spraak-frequentie berekenen, maar deze uit de lijst halen.
Een gesprek waarbij een kanaal toegewezen wordt dat niet in de lijst staat (de frequentie kan dus niet bepaald worden) wordt niet gevolgd en zal een frequentie van 0.0 laten zien.

[Custom channels]
085=176.8000
101=177.1275
130=181.2500


Profielnaam
De naam van het profiel, waaronder deze op de harde schijf opgeslagen wordt, is erg belangrijk!

TrunkView laadt automatisch een profiel wanneer er afgestemd wordt op een site.
Om dit goed te laten werken moet het profiel opgeslagen worden onder een geschikte bestandsnaam.
Het programma zoekt naar een (opgeslagen) profiel met een naam die is afgeleid van de site-naam, waarbij de spatie als scheidingsteken fungeert.
De profiel-naam moet dus (een deel van) de site-naam bevatten.

Voorbeeld:
als afgestemd is op een site die in de database staat als: 'Pinguin netwerk Utrecht', dan zal TrunkView zoeken naar: Pinguin netwerk Utrecht.tvp
indien niet gevonden, dan zoekt het programma naar: Pinguin netwerk.tvp
indien niet gevonden, dan zoekt het programma naar: Pinguin.tvp

Op deze manier kan een profiel per site gemaakt worden (Pinguin netwerk Utrecht.tvp) of voor een groep sites (Pinguin.tvp).

Als een profiel geladen is wordt de naam getoond in het hoofdscherm.

Powered by PHP