EN


   
Gastenboek
NL database       Flag

Laatste update:
May 05, 2014 - 11:29
( 43 sites )   

Valid HTML 4.01 Transitional


© 2005 - 2012
The Netherlands
 Instellingen
Settings


Tracking
Hier selecteert u welke groeps-id, of, nog selectiever, welke radio-eenheid binnen de groep zal worden gevolgd bij een 'Ga naar verkeerskanaal' (GTC).
Als alle vakjes leeg worden gelaten, zal elke GTC resulteren in het afstemmen van de scanner op het verkeerskanaal.
Als alleen een groeps-id wordt ingevuld, en de andere vakjes leeg worden gelaten, zullen alleen de radio-eenheden binnen die groep worden gevolgd.

Bijv.: GTC  | Go to Channel - Voice      | (021)  Org: 1420  Tar: 1462
021 is hier de groeps-id. 1420 (originator) en 1462 (target) zijn de radio-eenheden.


Voice conversation
Bij een GTC, zullen de radio-eenheden naar het toegewezen verkeerskanaal overschakelen. Als de scanner ook op het verkeerskanaal afstemt, kan dit door een piepje via de PC-luidspreker, en/of door een ballon-popup vanuit het systeemvak-icoon worden gemeld. Deze ballon-popup is alleen zichtbaar als gebruik gemaakt wordt van Windows XP of later. Windows 98 gebruikers zien een (kleine) popup nabij het systeemvak-icoon.

Naar keuze, kunnen de gesprekken worden opgenomen in een WAV-bestand om later terug te luisteren.

De naamgeving van de WAV-bestanden is als volgt:
<sysid>_<groeps-id>_<datum>_<tijd>_<org>_<tar>.wav

Zo zal bovengenoemde GTC worden opgeslagen als: 5229_021_060219_193712_1420_1462.wav als dit een gesprek was op 19 februari om 19:37 uur van de gebruiker(sgroep) met groeps-id 21 op de site met sysid 5229.


[X] button minimizes program
Wanneer op de Minimaliseren-knop wordt geklikt, zal TrunkView naar het systeemvak minimaliseren.
U kunt er voor kiezen om de Sluiten-knop ([X]) hetzelfde te laten doen, om per ongeluk sluiten van het programma te voorkomen.


Show ASCII SDM popup
Als deze optie aangevinkt is, wordt een ASCII geformatteerd data-bericht niet alleen naar het log-bestand geschreven, maar ook getoond in een popup vanuit het systeemvak-icoon.
Handig als TrunkView geminimaliseerd is: je wordt ge-attendeerd op een ontvangen (ASCII) data-bericht.


Ignore SYNC bits
Deze optie alleen aanvinken als naar een netwerk geluisterd wordt, dat niet de standaard data-kanaal synchronisatie reeksen gebruikt.


Extra instellingen
Voor Icom PCR-100/1000/1500/2500-gebruikers zijn er enkele extra instellingen mogelijk:
1. Volume
2. Squelch
3. Filter-bandbreedte

Als u volume, squelch of filter-bandbreedte wilt instellen, voeg dan de volgende regel(s) toe aan de [RS232]-sectie van trunkview.ini:

[RS232]
...
PcrVolume=<waarde>
PcrSquelch=<waarde>
PcrFilter=<waarde>
...

Volume-bereik: 0..255 (standaard: 100)
Squelch-bereik: 0..255 (standaard: 127)
Filter-bandbreedte: geldige waarden zijn 00, 01, 02, 03, 04, 05 (standaard: 01, 6kHz)
De standaard-waarden zullen voor de meeste mensen voldoen, deze regels hoeven dan niet toegevoegd te worden.Voor Uniden 330/396 gebruikers is er één extra instelling:
1. Stap-grootte

De stap-grootte is nodig wanneer de radio, via RS232, op een frequentie wordt afgestemd. De standaardwaarde is 12.5 kHz en zal in de meeste gevallen voldoen.
Als u de stap-grootte wilt veranderen, voeg dan de volgende regel aan de [RS232]-sectie van trunkview.ini toe:

[RS232]
...
UnidenStep=<waarde>
...

Geldige waarden zijn: 625, 1000, 1250, 2000, 5000 (overeenkomend met 6.25, 10.0, 12.5, 20.0 en 50.0 kHz).Om een binaire (=hex) dump van de HEAD berichten te verkrijgen, moet het volgende aan de [General]-sectie van trunkview.ini toegevoegd worden:

[General]
...
HeadBinDump=1
...


Als er een probleem is met het dempen van de geselecteerde geluidskaart, dan kan de te dempen mixer ingesteld worden.
Hiertoe moet de volgende regel aan de [Advanced]-sectie van trunkview.ini toegevoegd worden:

[Advanced]
...
MixerId=0
...

(of een groter getal)

Powered by PHP